Om bipolär sjukdom

Att leva med bipolär sjukdom är något som påverkar både en själv och ens anhöriga i stor omfattning. Det är en sjukdom som griper dag om en för resten av livet och som drabbar hela familjen. Och det är långt ifrån lätt att leva med bipolär sjukdom. Det är ett psykiskt funktionshinder som räknas som en av världens tio mest handikappande sjukdomar av WHO. Förutom den vetskapen och de svårigheter sjukdomen medför så får en bipolär person konstant kämpa mot samhällets fördomar. Väldigt många där ute tycker helt enkelt att det är mycket konstigare att vara psykiskt sjuk än att vara fysiskt sjuk.

Det går att leva med bipolär sjukdom och ha ett helt vanligt liv

Sen jag fick min diagnos, bipolär sjukdom typ 2 i januari 2015 har jag lärt mig mycket om hur det är att leva med bipolär sjukdom. Jag har lärt mig att det inte är så mycket konstigare att vara psykiskt sjuk än att vara fysiskt sjuk. På sätt och vis kan det jämföras med att ha diabetes: så länge jag tar mina mediciner, lyssnar på mina läkare, äter rätt och rör på mig så kan jag leva ett normalt liv. Jag är helt enkelt psykiskt sjuk, men ändå mest som alla andra.

Men det får man inte höra så ofta, att man kan leva med bipolär sjukdom men ändå leva ett alldeles normalt och bra liv. Precis som vem som helst. Det man får höra är hur svår sjukdomen är, hur mycket vård man kommer att behöva och att nästan var tionde person med bipolär sjukdom tar livet av sig.

Det går till och med att leva med bipolär sjukdom och ha ett drömliv

Jag tröttnade snabbt på det. Där stod ju jag, 25 år gammal och hade nyss fått reda på att jag skulle behöva leva med bipolär sjukdom resten av mitt liv. Jag vägrade acceptera att det skulle innebära ett liv som kretsade kring mediciner och läkarbesök. Ett liv där det skulle vara svårt att jobba och att ha ett normalt liv. För jag hade ju redan gjort massor och inte bara levt ett normalt liv: jag hade levt mitt drömliv. Jag hade gjort karriär, haft coola jobb, underbara vänner och rest massor. Det var inget jag var beredd att ge upp bara för att jag blev sjuk.

Bipolära personer smittar av sig av sin kreativitet

Så jag gav mig inte när läkarna sa att det var något jag fick acceptera och när Google bara visade deprimerande artiklar om hur svårt det är att leva med bipolär sjukdom. Jag läste forskning och sprang bland annat på Simon Kyaga, överläkare i psykiatri och forskare på Karolinska Institutet. Hans forskning visar bland annat att personer med bipolär sjukdom verkar vara mer kreativa än andra. Och att det smittar av sig på personerna i deras omgivning!

Läs den meningen igen: en bipolär person är ofta mer kreativ, och deras kreativitet smittar av sig på andra!

Ett leva ett bra liv med bipolär sjukdom kräver rätt vård

Men för att man ska kunna leva det där helt normala livet, eller till och med sitt drömliv, så behöver man rätt vård och sannolikt även rätt medicin. Det är helt enkelt ett faktum att det är svårt att leva med bipolär sjukdom. Man vet aldrig när man kommer att vara sjuk, eller hur sjuk man kommer att vara. För de flesta, oavsett om man har bipolär sjukdom typ 1 eller typ 1, så är det dessutom farligt att leva utan mediciner. Och det är inte bara farligt för en själv, det kan vara farligt för andra.

Det gör att om man är väldigt beroende av rätt vård och rätt läkare. Ska man leva med bipolär sjukdom och ha ett bra liv behöver man ha en läkare som tror att det går. För den medicinering som fungerar för en person fungerar kanske inte för en annan. Och för de flesta som lever med bipolär sjukdom behöver medicinerna justeras över tid.

För många räcker det inte heller med mediciner: man behöver en annan typ av vård och stöd. Ett exempel på vård som gör det lättare att leva med bipolär sjukdom är samtalsstöd, KBT och gruppterapi.

Vad är bipolär sjukdom?

Men innan vi pratar mer om hur det är att leva med bipolär sjukdom och hur man får rätt och bra vård så kan det vara bra att veta vad bipolär sjukdom är. Om du läser den här sidan så har du troligtvis sprungit på bipolär sjukdom någonstans, men du kanske inte vet exakt vad det är

Bipolär sjukdom kallades för manodepressiv sjukdom. Sjukdomen gör att man är manisk eller deprimerad i olika perioder. Det är en av de vanligaste psykiska sjukdomarna och ungefär 3 – 5% av världens befolkning har bipolär sjukdom. Ibland får jag höra att ”alla har ju svängningar i livet”, och det stämmer. Men för den som lever med bipolär sjukdom är svängningarna större, allvarligare och beror inte alltid på livshändelser.

Att leva med bipolär sjukdom är att ha manier och depressioner

En manisk episod är en sjukdomsepisod när man har ett förhöjt känsloläge och extra mycket energi. Man kan vara överdrivet glad och upprymd, överaktiv, ha extremt stort självförtroende och behöva mindre sömn än normalt. Vissa får också problem med sin impulskontroll vilket kan leda till ett riskfyllt beteende eller överkonsumtion av sex, droger och shopping.

Ett depressivt skov är på många sätt motsatsen till ett maniskt skov. I ett depressivt skov känner man sig nedstämd och är sällan glad, all lust försvinner, man har svårt att ta tag i saker och många får svårt att ens klara vardagssysslor. I en depression är det också vanligt att man har svårt att koncentrera sig, har dåligt självförtroende, skuldkänslor, dålig matlust och minskad sexlust. Är depressionen svår är det också vanligt med självskadetankar och självmordstankar.

Hur vet man om man är bipolär?

Något som är svårt med att leva med bipolär sjukdom är att upptäcka sjukdomen. Eftersom det är en psykisk sjukdom är det inte något som går att upptäcka med exempelvis ett blodprov eller en fysisk undersökning. En annan sak som gör det svårt att upptäcka är att man bara är sjuk i perioder, det vill säga under sina skov, och kanske inte söker vård under dem. Eller så går det lång tid mellan skoven.

Många med bipolär sjukdom får också fel diagnos. Till exempel kan det vara svårt för en läkare att se hela sjukdomen om man bara söker vård under depressioner och vårdas för det. Det tydligaste tecken på att man har bipolär sjukdom är att man pendlar mellan manier och depressioner. Om du gör det eller med olika mellanrum upplever flera av symptomen nedan samtidigt så bör du söka vård. Obehandlad bipolär sjukdom kan vara farlig både för dig själv och för andra. Och även om du är rädd för att få en diagnos så kan jag lova att det är mycket lättare att leva med bipolär sjukdom när du har fått den och kan få hjälp!

Symptom på mani är:

 • Att man har förhöjd självkänsla
 • Att man har dåligt omdöme
 • Att man har dålig impulskontroll
 • Att man har nerviga eller ryckiga rörelser
 • Att man har minskat sömnbehov
 • Att man har en ökad energinivå
 • Att man shoppar okontrollerat
 • Att man överkonsumerar alkohol eller droger
 • Att man har en orealistisk tro på sin egen förmåga
 • Att man har ökad sexlust
 • Att man pratar mycket och snabbt
 • Att man tar onödiga risker

Symptom på depression är:

 • Att man känner sig ledsen, orolig eller tom
 • Att man tappar intresset för sån man normalt gillar
 • Att man har svårt att hantera vardagliga situationer
 • Att man blir mer glömsk och har svårt att följa tankegångar
 • Att man har svårt att somna
 • Att man sover för mycket
 • Att man antigen går upp eller ned mycket i vikt
 • Att man har brist på energi
 • Att man har antingen kraftigt försämrad eller ökad aptit

Hur söker man hjälp?

Om man misstänker att man har bipolär sjukdom ska man alltid söka vård. Obehandlad bipolär sjukdom kan vara farligt både för en själv och för andra. Det första steget för att söka vård är att boka en tid på en vårdcentral eller psykiatrisk mottagning.

När man kommer till läkaren får man berätta hur man mår och oftast får man fylla i ett skattningsformulär. Många söker inte vård förrän de har akuta besvär, då görs bedömningen också på hur man pratar och beter sig. Själva utredningen för bipolär sjukdom ser olika ut på olika mottagningar men ofta tar den tid och många samtal.

Hur behandlas bipolär sjukdom?

När man har fått sin diagnos sätts oftast en behandling in. Det är viktigt för att man ska kunna leva med bipolär sjukdom och samtidigt ha ett bra och normalt liv. Behandlingen av bipolär sjukdom ser olika ut för olika personer och över tid. Eftersom man inte är sjuk hela tiden behöver man olika stöd i olika perioder.

Ofta är behandlingen en kombination av förebyggande behandling med stämningsstabiliserande mediciner, extra medicinering av sjukdomsskov, utbildning i att känna igen tidiga tecken på skov, stöd av närstående, samtalsstöd och god kontakt med sitt vårdteam.