Om bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom är en psykisk funktionsvariation där den som är sjuk och obehandlad drabbas av perioder med extremt höga enerivåer, manier, och perioder med extremt låga energinivåer, depressioner. Tidigare kallades sjukdomen för manodepressiv sjukdom.

Symptom vid bipolär sjukdom

Den som lever med bipolär sjukdom pendlar mellan manier och depressioner. De är olika långa, olika svåra och kommer olika tätt. Emellan skoven mår man oftast bra och fungerar som alla andra. Genom att behandla sjukdomen med medicin och annat stöd kan man minska skoven eller helt få dem att försvinna. Det är viktigt att den som har bipolär sjukdom får vård eftersom man annars kan utgöra en fara både för sig själv och andra.

Manier

I ett maniskt skov kan man också få svårt att kontrollera sina impuler och göra ogenomtänkta saker som att göra av mec mycket pengar eller utsätta både sig själv och andra för riskyllda situationer, t ex genom att köra bil snabbt och vårdslöst. Ibland är manierna mildare och utan allvarliga konsekvenser, då brukar de kallas för hypomanier. Vanliga tecken på ett maniskt skov är att man:

 • – Är överdrivet glad och upprymd
 • – Är överaktiv och har mer energi än vanligt
 • – Inte behöver sova lika länge
 • – Har extremt stort självförtroende

Depressioner

I ett depressivt skov har man mindre energi och känner sig sällan glad även när man gör saker som man brukar tycka om. Det är svårt att ta tag i saker och vardagliga sysslor som att gå upp ur sängen, duscha eller äta kan kännas svårt eller omöjligt. Vanliga tecken på ett depressivt skov är att man:

 • – Har svårt att koncentrera sig
 • – Har dåligt självförtroende
 • – Har obefogade skuldkänslor
 • – Har svårt att sova
 • – Inte vill äta eller äter mer än vanligt
 • – Känner hopplöshet
 • – Har minskad sexlust.

Diagnos och behandling

Bipolär sjukdom är en psykisk sjukdom där det inte finns några prover eller fysiska undersökningar som visar om man har sjukdomen. Istället ställs diagnos genoom samtal och frågeformulär som undersöker ens sjukdomshistoria. Om man tror att man har bipolär sjukdom kan man vända sig till sin läkare för vidare remiss till psykiatrin.

Behandlingen ser olika ut för alla men fokuserar normalt på förebyggande medicinering, ökad kunskap om tidigare tecken, extra medicinering vid skov och att få ett bra stödsystem i form av nära anhöriga och vårdteam.

Källa: 1177.se