• Arbetsmarknad,  Bipolär sjukdom,  Entreprenörsskap

    Att stänga ute personer med psykiska funktionsvariationer från arbetsmarknaden ger dolda alternativkostnader

    Idag hade jag förmånen att få föreläsa hos Nordea och passade på att prata både om de vinster som går att göra om man ger rätt stöd till personer med psykiska funktionsvariationer, men också de alternativkostnader som uppstår om man inte gör det. Idag stängs många personer med psykiska funktionsvariationer ute från arbetsmarknaden: man vill varken anställa eller jobba med någon som är psyiskt sjuk. Detta trots att de flesta inte vet vad det innebär att vara psykiskt sjuk. Även inställningen från vården och Försäkringskassan är att det är osannolikt att man kan jobba. Jag har ofta fått höra att varje timme som jag kan jobba är en vinst för…